Безплатна консултация тел. 0898996335

Общи условия

1. Обще условия за ползване, касаещи администрирането на лични данни на ползвателите на сайта
  • Администратор на лични данни на платформата е юридическо лице, чиито възложител е credithome.bg, в лицето на неговите собтвеници
  • С регистрацията си Вие давате доброволно съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от търговските банки партньори на credithome.bg
  • Данните предоставяни от ползвателите, могат да бъдат заличени от базата данни на credithome.bg отново по тяхно желание
  • С регистрацията си Вие давате съгласието си Вашите данни да бъдат обработвани от търговските банки, партньори на платформата
  • Лични данни могат да бъдат заличени само от базата данни на платформата, credithome.bg не отговаря за вече подадени и обработени заявки от страна на банките
  • Credithome.bg декларира, че спазва всички изисквания извън тези общи условия, уредени чрез ЗЗЛД относно съхранението, обработването, предоставянето и заличаването на Вашите лични данни